volver

               

            

                   Se un alumno do IES "Félix Muriel" de Rianxo quere ir a Láncara a visitar a terra natal do personaxe homenaxeado o 17 de maio de 2009:

                          -Que Concellos tería que pasar?

                           -Que persoeiros, aos que se lle dedicou o 17 de maio, naceron nestes Concellos?

                          -A que provincia pertence o concello de Láncara?

                          - Que parroquias forman este Concello?

                           -No mapa anterior, está todo o nomenclator actualizado?

                          - A quen lembramos o 17 de maio, días das Letras Galegas, no 2009?

                          - Que extensión tén o Concello de Láncara?  e o de Rianxo?

                         - Indica a densidade de poboación de Láncara, Rianxo, A provincia de A Coruña, provincia de Lugo e Galicia

                          - En cantos Concellos naceron os homenaxeados o 17 de maio? Están todos en Galicia?

                          -O personaxe que recordamos no 2009 foi profesor nunha universidade americana: de cal? de que foi profesor? en que anos?

                          -De que editorial foi cofundador e director? en que cidade tén  súa sede?  cita a outros fundadores.  

                          - Que obras publicou?               

                   2.-   No Concello de Láncara celébrase a Festa da Malla:

                      Buscade información sobre a malla. Explicade os procesos que sofre o trigo e o centeo dende a sementeira ata transformarse en pans    nas mesas-

                   3.- No Concello de Láncara convócase cada ano o premio Ramón Piñeiro, "Facer País":

                     Quen o recibiu no 2008?

                     Quen foron os outros premiados?.  Fai unha pequena biografía destes persoeiros.

                    4.- O trobador Pero de Arnea era de Láncara
                     Que facían os trobadores?

                     Temos algún trobador en Rianxo?   Escribe a súa biografía                      

                   

                     6.- Marca no seguinte mapa de Galicia os concellos e os persoeiros que se recordaron no 17 de maio