índice

HERÁLDICA

 

 

 Escudo de Rianxo,

Cando foi aprobado pola Xunta de Galicia?

E publicado no DOG?

Tén o Concello de Rianxo bandeira oficial?

 

 

 

Que emprego tén esta imaxe corporativa? 

 

    

 

 

      Busca o escudo e a bandeira do Concello de Láncara