2008-2009 

                                                                                                                                   

 Artigo 1

   O galego é a lingua propia de Galicia

  Todos os galegos teñen o dereito de coñecelo e de usalo

        (Lei de normalización Lingüística.

         Título 1. Dos dereitos lingüísticos de  Galicia)                                           

                                                  INFORMÁTICA ÚTIL PARA O ENSINO 2008 - 2009                          

     

JOSÉ ANTONIO CALVO CES 

MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ VILARIÑO  

JOSÉ ENRIQUE FERNÁNDEZ CAROU 

                                                                                                                                                         Depósito Legal C-1348-2009