Artigo 1

   O galego é a lingua propia de Galicia

  Todos os galegos teñen o dereito de coñecelo e de usalo

        (Lei de normalización Lingüística.

         Título 1. Dos dereitos lingüísticos de  Galicia)                                           

                                                  INFORMÁTICA ÚTIL PARA O ENSINO 2009 - 2010                          

     

JOSÉ ANTONIO CALVO CES 

MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ VILARIÑO