Índice

 CASA MUSEO MANUEL ANTONIO

Rúa de Abaixo - Rianxo

                    Na primavera de 2011 comezou a singradura da casa museo Manuel Antonio con documentos e obxectos da Fundación Pedro Barrie de la Maza, familia Domínguez Pérez e fondos propios do Concello de Rianxo