Índice xeral

 AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ

CORREDORES DE SOMBRAS

01 Manuel Rubén Gomez Abelleira & Sergio Tubío Piñeiro

    José Ramón González Castaño & Óscar Tubío Dourado

13 Esther González Mariño & Andrea Rodríguez Iglesias

02 Alex Iglesias Romero

     Manuel Rubén Gomez Abelleira & Sergio Tubío Piñeiro

    José Ramón González Castaño & Óscar Tubío Dourado

14 Aarón García Cerqueiras & Cataysa González Otero

    Carlos Bustelo Abuín

03 Marta Lorenzo García & Ángela Mosquera Fonseca

     Sergio Lamas Figueira & Tábata Ordóñez Romero

15 Aarón García Cerqueiras & Cataysa González Otero

04 Sergio Lamas Figueira & Tábata Ordóñez Romero

16 Lara Gómez Rodríguez & Jennifer Rodríguez Campos

05 Sarela Betanzos Freire & Carmela Castro González & Laura Mirón Torrado

17 Lara Gómez Rodríguez & Jennifer Rodríguez Campos

06 Sarela Betanzos Freire & Carmela Castro González & Laura Mirón Torrado 

18 Ángela Garrido Pimentel & Carme Veiga Burés

07 Sarela Betanzos Freire & Carmela Castro González & Laura Mirón Torrado

19 Ángela Garrido Pimentel & Carme Veiga Burés 

08  Gonzalo Creo Saborido & Óliver García Costas

 20 Carme Veiga Burés

09  Gonzalo Creo Saborido & Óliver García Costas

21 Carla Tubío Rey & Carla Vidal Bouzón

 10  Gonzalo Creo Saborido & Óliver García Costas

22  Carla Tubío Rey & Carla Vidal Bouzón

     Carla Fernández Quintáns & Antía Mariño Cespón

 11  Carmela Castro González & Laura Mirón Torrado 

     Olaia Mosquera Beltrán

23  Carla Fernández Quintáns & Antía Mariño Cespón

 12 Esther González Mariño & Andrea Rodríguez Iglesias

24  Marta Lorenzo García & Ángela Mosquera Fonseca

      Isaac Iglesias Rodríguez

: