Inicio

 

17 de maio de 2012. Día das Letras Galegas

O 17 de maio conmemoramos o día das Letras Galegas, por que foi elexida esta data?: ....................................................................................................................................................

Quen propuxo esta data ..........................................   ....................................................   .................................................

Que Institución organiza as actividades .......................................................

O personaxe esollido que condición reúne: ...................................................................................................................................................................................................................

Houbo algún ano no que algunha destas condición non se cumprira?: ................................................................................................................................................................

No 17 de maio de 2012, recordamos a ................................................................................................................................................................................................................

Naceu en …………………………. No ano ………………….

Estudou ……………………………………………………………..

Estivo influenciado por …………………………………. Que lle presentou a ………………………………….. (un ilustre rianxeiro)

Participou en …………………………………………….

Fundou o xornal …………………… en ………..............….. que se publicaba en …………

Politicamente militaba en ………………… na cidade de …………….. que se uniría ao ……………………. En ……………………….

Foi candidato a …………………….

Participou na redacción de ……………………………………

Durante a guerra civil foi desterrado a  ………………..  …………………..  …….....................…..

Dirixiu a revista …………………………….

Foi cofundador das empresas …………………………

Foi técnico da ……………

Colaborou nos xornais……………………………

Publicou en prosa ……………………………………………..

En poesía ………………………………………………………….

 

 

Valentín Paz Andrade  naceu en Lérez, Pontevedra, o 23 de abril de 1898.

1.- Resolver

Construímos unha sucesión numérica do seguinte xeito:

Empezamos con 23 e multiplicamos as dúas cifras (2X3) e escribimos o resultado.

Continuamos sempre multiplicando os dous últimos díxitos e anotando o resultado. É dicir, a sucesión queda deste xeito:

236188….

Continúa e observarás que a partir dunha cifra hai unha repetición numérica en grupo.

¿Cal é o díxito que ocupa o lugar 2012? (Ano que se lle dedican as Letras Galegas)?

2.- Resolver

As provisións de auga embotellada que levan os mariñeiros  dun barco chégalles  para 30 días, bebendo diariamente a mesma cantidade;  se consomen unha botella menos ao día, chegaríalles para 40 días. Cantas botellas levaban?

3.- Resolver

Un barco pesqueiro capturou unha gran cantidade de chopos e disponse a conxelalos. No interior da súa cámara frigorífica, a temperatura descende 3 ºC cada dez minutos. Se ao principio a cámara se encontraba a 6 ºC:

a) Que temperatura haberá despois dunha hora de funcionamento?

b) Canto tempo tardará en estar a −30 ºC

4.- Resolver

Hoxe coincidiron no porto de Ribeira dous pesqueiros;  un volta cada 6 días, e o outro cada 9 días. ¿Cando se dará a próxima coincidencia?

 5.- Resolver

Temos dous cabos, un mide 120 metros e outro 70 metros; queremos cortalos en cachos do maior tamaño posible e con igual lonxitude. ¿Cal sería a medida? ¿Cantos cachos facemos en total?