Inicio

 David Daniel Vázquez Álvarez

ORBALLO DA MAÑÁ

Aida Saco Beiroa

Enma Jueguen Iglesias

Aldara Muíños Rodríguez

Nerea Regueiro Carou

Estrela Suárez Somoza & Clara Varela Gómez

Sara Figueira Moares

Alba Fernández Blanco

Antón García Cristobo

Eva García Ordóñez

Miguel Cortés Cambeses

Marcos Iglesias Santos & Paula Ordóñez Rodríguez

Jesús García Pérez & Luis Ruben Iglesias Rodríguez

Lara Oliveira Rodríguez & Ana Oliveira Vidal

Marta Figueira Martínez

Borja Garrido Martínez & Daniel Lorenzo Gómez

Alessandro Ramos Laíño

Carlos Busterlo Abuín

Noelia Martínez Figueira

Carlos García Ferreirós

Andrea Iglesias Rodríguez

Carlos Bustelo Abuín

Nerea Grela Lesende

Aarón García Pazos

Óscar Iglesias Resúa

Rita Mirón Rubio

 

Comentario

 01.-  Quen son os protagonistas? Que outros personaxes aparecen

02.- En que estación do ano empeza? Que relata?

03.- En quen recae a sabiduría? Como aparece no texto?

04.- Que material de construción se emprega no lugar no que se sitúa esta historia? Como se elabora?

05.- Por que hai ledicia na aldea cando aparece a camioneta?

06.- Como reciben ao condutor?

07.- Como era a relación da familia da protagonista cos avós paternos e maternos?

08.- Como describe á nai?

     09.- De que maneira mostra o avó a súa ledicia pola chegada dos fillos?

     10.- Como se sente a protagonista na aldea? É o mesmo que o que senten os nenos maiores e os mozos?

     11.- Por que marcha a xente nova? Que pensa deste feito o avó Ismael?

12.- Que particularidade teñen as hortas? Cal é a razón?

13.- Á aldea chegan uns estranxeiros, como foi a súa chegada?

14.- Segundo a lenda como aparecen os oasis?

15.- Por que di o avó que os camelos son os mellores animais que Alá puxo na terra? Que produtos nos dan?

16.- Como clasifica o tío os desprezos que sofren os inmigrantes?

17.- A estancia dos estranxeiros que cambios producen na familia de Aisha?

18.- Cando se celebra o ramadán? Que obrigacións teñen os crentes?

19.- Durante a viaxe que fan cara á cidade, que explicacións lle dan á protagonista sobre o verdor do val que atravesan?

20.- Como se describe a cidade na que o tío prepara os papeis para voltar ao lugar de traballo?

21.- Nadia recibe unha carta, que lle conta Lisa?

22.- Que lle recomenda Ismael ao fillo cando marcha de novo?

23.- Mulai e Aisha falan sobre a emigración, que ven de malo e de bo?

24.- Como consegue Mulai os cartos para a viaxe?

25.- Como é a viaxe ata a praia?

26.- Mohamed é un veterano nos intentos de atravesar o Mediterráneo cara a Europa, que lles conta?

27.- Con que compara Nadia o mar?

28.- De que illas saen as barcas? Porque razón escollen escollen esta ruta marítima máis longa cá do estreito de Xibraltar?

29.- Que remedio lle dan a Aisha para o mareo?

30.- Como é a viaxe por mar?  Onde remata?

31.- De quen reciben axuda?

32.- Xa na península van vivir á casa do tío. Cal é o seu traballo? Que particularidade tén?

33.- Como son os primeiros días da Nadia na “nova terra”?

34.- Un compañeiro de Saíd recibe unta tunda. Cal foi o motivo?

35.- Cal foi o primeiro traballo de Mulai?

36.- Que comida aprende a facer Aisha? Que prefire cpomer Nair?

37.- Como é a nova escola? Que diferencia ten para Nadia coa do mestre Karim?

38.- Que comentario fai segundo o nacemento sexa dun neno ou dunha nena?

39.- Que di Mulai sobre a liberdade?

40.- Que sensacións tén Nadia cando empaqueta material escolar para o Sahara?

41.- Nadia recibe unha carta de Lisa, que lle conta?

42.- A morte do avó Ismael, que reaccións provoca na familia de Mulai?

43.- Como foi o reencontro entre Nadia e Lisa?

44.- Que fan ao remate do día?  Que sensacións teñen?

 

-Copia un texto narrativo

-Copia un texto descritivo  

-Opinión persoal

- Gustoume,            -Non me gustou,            -Cambiaría