Inicio

 ABRAHAM CARREIRO

XOELIKI

01.- Unha mañá calquera

Andrea Refojo Otero

Borja Rodríguez González & Sara Sampaño Rey & Brais Senín López

07.- Enrolamento na escola pirata

Yaiza Otero Figueira

Nerea Rial Muñiz

Juan Miguel Iglesias Sanmartín & Marcos Piñeiro Pérez & Julián Villanustre Otero

02.- Alarma no colexio: Expándese un perigoso...

Tania Pose Ordóñez

08.- Aprender xogando!

03.- Hora do recreo!

Fátima Ordóñez Muñiz

Xoán Rodríguez Calvo

9.- Un xiro inesperado!

Laura Rubio Franco

04.- Volver só á casa

Fátima Ordóñez Muñiz

10.- As redes sociais mobilízanse contra o reloxo

Laura Rubio Franco

05.- Un paquete sorpresa!

Isabel Rial González & Elvira Torres Suárez

11.- Derradeira oportunidade: todo deènde de ti!

Tania Pose Ordóñez & Andrea Refojo Otero

06.- Un encontro enigmático ...

Isabel Rial González & Elvira Torres Suárez

Nerea Rial Muñiz

12.- Hora de durmir e de seguir soñando aventuras

Tania Pose Ordóñez & Andrea Refojo Otero

XOELIKI

Comentario

1.- Quen son os protagonistas?

2.- En que traballa a nai?

3.- Que lle pasou ao pai?

4.- Xoeliki recibe una mensaxe rara, quen lla envía?

En que organización entra?

Por quen está dirixida?

Como é recibido?

5.- Cales son os obxectivos desta organización?

6.- Cando chega ao colexio, que noticia ocupa aos estudantes?

7.- Como se dirixe o Director aos alumnos?

8.- Que é un “virus Informático”?  É un “troiano”?

9.- No texto aparace a expresión “os buratos negros da escola”, a que se refire?

10.- Que é un “e-reader”?

11.- Que é un videoxogo “on-line”?

12.- Que intencións tén  a empresa “ST”?

13.- Como desbaratan os rapaces os plans da “ST”?

14.-Como se soluciona o problema do virus?

15.- “Scroll Lock” Que di a nai desta tecla?

16.- Que música escoita Barbabranca? De que país é este compositor? Cita algunha das súas obras.

17.- Que lle di Barbabranca ás plantas?

-Copia un texto narrativo

-Copia un texto descritivo

- Gustoume,              non me gustou,            cambiaría