Inicio

 “Letras Galegas” 2013.  

O 17 de maio conmemoramos o día das Letras Galegas, por que foi elexida esta data?: ....................................................................................................................................................

Quen propuxo esta data ..........................................   ....................................................   .................................................

Que Institución organiza as actividades .......................................................

O personaxe escollido que condicións reúne: ...................................................................................................................................................................................................................

Houbo algún ano no que algunha destas condición non se cumprira?: ................................................................................................................................................................

No 17 de maio de 2013, recordamos a ................................................................................................................................................................................................................

 Matemáticas

R...... V....... B....... (S...... de C..... 31 de xullo 1.....2........)

1.Resolver:

Construímos unha sucesión numérica do seguinte xeito:

Empezamos con 31 e multiplicamos as dúas cifras (3x1) e escribimos o resultado.

Continuamos sempre multiplicando os dous últimos díxitos e anotando o resultado. É dicir, a sucesión queda deste xeito:

3133927144….

Continúa e observarás que a partir dunha cifra hai unha repetición numérica en grupo.

¿Cal é o díxito que ocupa o lugar 2013? (Ano que se lle dedican as Letras Galegas)?

Dixo  o  xefe  Tuiavii: Por que os números son infinitos?

2.-  Cando te duchas  podes gastar ata  100 litros de auga. Se custara ao prezo do leite, 0,75  euros/litro,  canto pagarías?  E se custara como o gasóleo, 1,40 o litro, cal sería o prezo?.

Dixo o  xefe  Tuiavii: Que burrada ducharse en leite ou gasóleo!

3.-  Os cempés non teñen 100 patas.  Distintas especies destes artrópodos teñen entre  15 e 173 pares de patas. Cantas patas teñen os que teñen máis?. Cantas os que teñen menos?

Algunhas especies de milpés  (outra clase de artrópodos) teñen entre 20 e 400 pares de patas. Cantas  patas teñen?

Dixo  o  xefe  Tuiavii: Menos mal que non lles poñen zapatos!

4.-  As libélulas poden  ter máis de 20.000 lentes en cada ollo. Cantas teñen en total?

Pregúntase o xefe Tuiavii: Quen as contou?

Pregunto eu: Quen era o xefe Tuiavii?