Inicio

XOELIKI: AVENTURAS DUN CIBERPIRATA

   O GRANDE APAGAMENTO

01.- MAÑÁ DE PESADELOS E MISTERIOS

Laura Rubio Franco

Sara Tubío Ageitos & Nuria Tubío Ramos

Clara Rey Vicente & Tania Rey Vicente &Ainara Romero Alcalde

Tania Pose Ordóñez

11.- MENTIRAS  

Laura Losada Miguéns

Diego Robin Romay Gómez & Adrián Vidal Lorenzo

 

02.- ÁS BICICLETAS!  

Brais García Romero & Ramón Veiga Burés

Clara Rey Vicente & Tania Rey Vicente &Ainara Romero Alcalde

12.- NOITE DE REVELACIÓNS

Brais Senín López

03- AO DIRECTOR

Breixo Iglesias Santos & Manuel Varela Gómez

Daniel Vidal Ferro

13.-UNHA DOUTORA AMIGA

Paula Nine Rodríguez

Julián Villanustre Otero

04.- NA AULA DE CASTIGO!

Alexandra Moares González

Juan Miguel Iglesias Sanmartín

14.- ESPERTAR CON CEROS E UNS

Sandra Ordóñez Batalla

05.- PREPARANDO A REVOLTA DE MAÑÁ

Bernal Muíños Rodríguez

Borja Pérez Vázquez & Romina Piñeiro Rial  

15 – REBELIÓN NAS AULAS  

Manuel Martínez Iglesias 

06.- UN CAMIÑO TAN PERIGOSO ATA A PORTA DE TANNHÄUSER  

Borja Pérez Vázquez & Romina Piñeiro Rial

16.- UNHA EXPEDICIÓN IMPROVISADA  

Nerea Rial Ordóñez

Carla Rodríguez Conde &Yaiza Yáñez Eiras 

07.- A GRANDE ADIVIÑANZA DE BARBABRANCA

María Domínguez Picón 

17.- BUSCANDO A GOOGLELANDIA

Andrea Refojo Otero & Isabel Rial González

Laura Romero Blanco & Judit Ríos Lorenzo

08.- UNHA PRESENTACIÓN ACCIDENTADA

Alba Sóñora Chouza

18.- MÁXIMA TENSIÓN  

Andrea Refojo Otero & Isabel Rial González

Jonathan Rodríguez Carou

09.- DESVELANDO SEGREDOS DO PAI

Fátima Ordóñez Muñiz

Gabriel Eiras Collazo

19.- UNHA GRAN FESTA DE CELEBRACIÓN!

 Nerea Rial Muñiz

Luís Cernadas Castro

10.- DÚAS MISIÓNS SIMULTÁNEAS

Fátima Ordóñez Muñiz

Yolanda Peneireiro Aido & Alba Vicente Muñiz

 

01.- MAÑÁ DE PESADELOS E MISTERIOS

01.- Que pesadelo tén Xoeliki? Que personaxes aparecen? Como remata?

02.- A que lle chama “Zombis”?

03- Que descobre no Real Fantasy?

02.- ÁS BICICLETAS!

04.- Que lle pasou aos comercios do “Centro da Cidade”?

05.- Os transeúntes pórtanse dunha forma un tanto especial, que consecuencias provoca?

06.- Os axentes do “PPI” deteñen a un rapaz. Que organismo público é o PPI? Con que condea o ameazan? En que consiste?

03- AO DIRECTOR

07.- Cando Xoeliki chega ao Colexio, que actividade teñen?

08.- Un compañeiro de Xoeliki sae voluntario, por que motivo o fai?

09.- Que pasou durante a conferencia?

10.- O director está nunha videoconferencia, con quen a realiza?          

Que lle propón a Xoeliki?

11.- Cando retoma a videoconferencia de que se entera? Que representa o nome de Xoeliki?

12.- Que se intenta coa “Vacina”?

04.- NA AULA DE CASTIGO

13.- Como foi a entrada de Xoeliki na “aula de castigo”?

14.- Nese lugar ten un “incidente”,  con quen? De quen recibe axuda? Que encargo lle fai?

05.- PREPARANDO A REVOLTA DE MAÑÁ

15.- Que é a rede P2P?

16.- Xoeliki recibe unha chamada de atención dunha compañeira, que lle reprocha?

17.- Que aconteceu con Fran?

Xoeliki fala no recreo con diversos grupos de compañeiros.

18.- Cal é o tema da conversa?

19.- Quen son os do “sombreiro Pirata?

                Xoeliki vai ao baño

20.- Con quen se encontra alí? Que explicación lle dá sobre o que está pasando na cidade?

21.- Que lle propón? Como reacciona Xoeliki?

06.- UN CAMIÑO TAN PERIGOSO ATA A PORTA DE TANNHÄUSER

22.- Como remata a clase de matemáticas?

23.- Que publicidade hai polas rúas?

24.-Que encontro teñen Ari e Xoeliki?

25.- Que lle reprocha Mr. Virus ao pai de Xoeliki?

26.- Como descobre Xoeliki a relación entre Mr. Virus e o Director do Colexio?

27.- Como morreu a nai de Ari?

28.- Mr. Virus tén unha apariencia monstruosa, a que é debido?

07.- A GRANDE ADIVIÑANZA DE BARBABRANCA

29.- Xoeliki abre a sala de xogos e….  Con que se encontra?

30.- Que condicións tiñan as adiviñanzas do profesor Barbabranca?

31.- Cal é resposta a esta primeira adiviñanza?

08.- UNHA PRESENTACIÓN ACCIDENTADA

32.- Xoleliki vai cara á aula de proxectos, con quen se encontra alí?

33.- Que particularidade teñen os ordenadores desa aula?

34.-Xoeliki e Ari fan a presentación do seu proxecto, en que consiste?

35.- Que é unha “rede social”? Coñeces algunha?

36.- Yoshio presenta o su proxecto, como se desarrolla a demostración?

37.- Como remata?

09.- DESVELANDO SEGREDOS DO PAI

38.- Xoeliki sae da clase do profesor Centulo acompañado de Maverick, como explica este o “Erro Fatal 9000”?

39.- Xoeliki é Maverick cara a onde van?

40.- Que “visión” tén Xoeliki por primeira vez?

41.- Maverick fala de Sinapse…. Que proxectos tiña? Que consecuencias lle acarrearon?

42.- Sinapse segue protexendo á súa familia, como o fai?

10.- DÚAS MISIÓNS SIMULTÁNEAS

43.- No salón de actos celébrase unha reunión moi importante, que se acorda?

11.- MENTIRAS

44.- Xoeliki espera por súa nai, que pensan facer?

45.- Como descobre a nai que Xoeliki tén un móbil?

12.- NOITE DE REVELACIÓNS

46.- Como é o reencontro entre Maverick e a nai de Xoeliki?

47.- A conversa entre Maverick  e a nai de Xoleiki tén dúas partes, de que falan en cada unha delas?

48.- Cando Maverick sae da casa de Xoleliki, que decide facer?

13.-UNHA DOUTORA AMIGA

49.- Fran esperta nunhas condicións “especiais”, onde se encontra?

50.- Que tratamento tén recomendado? Quen impide que llo poñan?

51.- Como é a charla coa doutora Soliña?

14.- ESPERTAR CON CEROS E UNS

52.- Que pesadelo tén  Xoeliki?

15 – REBELIÓN NAS AULAS

53.- Xoeliki apagara o magicphone a noite anterior e acéndeo, de quen son os avisos de chamada?

54.- Pola mañá no Colexio que sucede?

55.- Cando Xoeliki se encontra con Ari, de que nova se entera? Que deciden facer?

16.- UNHA EXPEDICIÓN IMPROVISADA

56.- Cando se cerra a porta de Tannhäuser, con quen se encontran?

57.-  Xoeliki tén unha conversa co profesor Barbabranca e a profesora Cornelia, que misión lle encomendan? Quen serán os seus acompañantes? Como reciben os tres a noticia?

17.- BUSCANDO A GOOGLELANDIA

58.- Como é o camiño cara a  “Googlelandia”?

59.- Con quen se encontran? Como os despistan?

60.-  A viaxe polos sumidoiros lembra unha famosa película, en que lugar se rodou? Interprete?….

61.- De que maneira lograr entrar no lugar ao que ían?

18.- MÁXIMA TENSIÓN

62.- Quen e como os recibe?

63.- Como é o lugar por onde pasan?

64.- De que son informados?

65.- En que lugar está situado o “Oráculo”? Cal é o resultado do seu primeiro traballo?

66.-   Mentres tanto na cidade hai unha grande manifestación, que di a pancarta?

67.- Na cidade todo queda a escuras, que provoca esta situación? Con que finalidade se fixo?

68.- Que sucede nos arredores da comisaría na que está detido Maverik?

69.- Que orde dá o comisario Bocanegra?

               Os axentes do PPI tentan chegar á “Escola Pirata”

70.- Que lles din o profesor Barbabranca e a profesora Cornelia aos tres membros da expedición?

71.- Yoshio propón unha forma para que google volva a funcionar, en que consiste?

72.- Que resultado tén a intervención de Zero?

73.- Como logra Xoeliki coñecer o código? Lémbrache a algunha película?

74.- De que maneira se inhabilita o microchip antidepresión?

19.- UNHA GRAN FESTA DE CELEBRACIÓN!

75.- Cando os tres membros da expedición de axuda a Googlelandia saen de novo á superficie, que cambios encontran na rúa? Que outras consecuencias provoca a súa acción?

76.- Chegou o momento de separarse, como reacciona cada un deles?

77.- Xoleiki vai cara á Escola Pirata e encóntrase coa nai, que lle di?

78.- No magicphone de Xoeliki hai varias mensaxes, den quen son?

79.- O profesor Barbabranca  está nunha situación un tanto “especial”, cal é?

80.- Cal é a solución á adiviña do pofesor?  Quen gañou?

81.- Cales son as últimas novas sobre Maverick?

 82.- Despois de trinta anos,  que se convoca de novo? Que pode significar iso para Xoeliki?