"O mundo secreto de Basilius Hoffman:

O LADRÓN DE SOÑOS"

Fernando M. Cimadevila Botana

01 Yidaki              Alba Vicente Muñiz

08  Sol Invictus  Laura García Moares

02 O Argestes       Javier García Regenjo & Mario Rodríguez Tubío

 09 Duncan       Irene Mariño Rial

03  Rivka             Xabier Lojo Pouso

                           Javier García Regenjo & Mario Rodríguez Tubío

10 Samuel         Xavier Collazo Iglesias

04  Iskiel              Yolanda Peneireiro Aido

                            Xabier lojo Pouso

11 Lenda            Bernal Muíños Rodríguez

05 A Irmandade   Sandra Ordóñez Batalla

12 Profecía         Aida Barros Ces

06 Gabriel             Paula Iglesias Franco & Ainara Romero Alcalde

13  Kadira          Marta Eiras López

07 Óstraca         Xabier Lojo Pouso

14  Fogar           Noemí Da Silva Vidal

COMENTARIO

 Fai unha pequena biografía do autor do libro.  

1ª

 1.- O protagonista é Peter. Onde estuda?.

 2.- En que sitio pasará o Nadal?.

  3.- Quen son e como se describen os pais de Peter?

  4.- Que fan na casa do tío Basilius os Spinelli?

  5.- Busca as palabras que hai en italiano e explica o significado en galego.

  6.- Como é o tío Basilius?

  7.- De que foi capaz de convencer Basilius a unha tribo de caníbales?

  8.- Como é a Cidade dos Tellados?.  Quen vive nela?.  Que van buscar alí tío e sobriño?.

  9.- Quen é Rivca?. Copia o texto da páxina 64 no que Rivca critica o que fan os humanos.

10.- Explica o dito: "O parvo afirma, o sabio dubida".

11.- Que comparación hai na páxina 74?

12.- Cal é explicación do recurso "Deus ex Machina"?

13.- Que son as "Myrmecia gulosa"?.  

14. Que destaca no home que espiaba a Peter e a Basilius?

 15. Como reacciona Basilius ante a información que lle dá  Peter do home de  negro?

  1.Cal é o obxectivo da Irmandade?

  2.- Por falta de uso, que sentidos perdeu a humanidade?

  3.- Que son as pedras con símbolos que descubre Peter no mapa?

  4.- Que di Basilius que é Avalon?

  5.- Cal é o fin de Avalon?

  6.- Como coñeceu Basilius a Gabriel?

  7.- Que é o Bastón de Mando?

  8.- Quen son Bastel e Sejmet?

9.- Que lle enviaron a Basilius desde o Cairo?

10.- Que é o Corazón Carmesí?  

11.- Que lle fixo Branigan a Iskiel cando ían no cabalo?

12.- Que sorprendente comunicado oíron Peter e Basilius cando agardaban diante dun semáforo?

13.- Que obxectos  había na exposición de pezas exipcias do Museo de Historia?

14.- Que pezas roubaran do Museo?

15.- Que lle pasou a Peter cando se atopou con Gabriel na Wonderland Toys?                                

3ª Parte.

1.   Que significa Duncan?.  Como viste?.

2.  Onde rematou o camión que perseguía  a Basilius e Duncan?

3.  Que trato lle propuxo Duncan a Basilius?

4.  Que di o Mestre que anuncia o sexto sol?

5.   Que fixo o fareiro Giuseppe para salvar ó barco de  pasaxeiros?

6.  Que pon a placa do faro referido ao vello Giuseppe?

7.   Que pretende facer o Mestre con Exipto? Que posto quere ocupar el?

8.   Que tivo que facer Peter para que aparecese o Argestes?

9.  Con quen queren casar a Peter?.

10. Olle profesor! Olle do que é capaz a vontade do Home!... Que viu Abel Rinkin?

11. Que fixeron os felinos ante a máscara de Bastet?

12. Que lle pide Abel a Basilius que faga coa máscara para que Sejmet non regrese?

13. Quen é realmente o Mestre?. Como rematou Hamza?

14. Como se cumpriu a promesa que Bastet lle fixera a Peter?

15. No Nadal, cal foi o auténtico regalo que recibiu Peter?.

                Que é o realismo fantástico?

                Quen son os mestres do realismo fantástico galego?