"UNHA ESTRELA NO VENTO"

Ledicia Costas 

1.- Gloria Mirón Vicente & Sara Tubío Rial

 

2 .- Antía Outeiral Rodríguez & Nerrea Rodríguez Reguerio & Vanesa Sobradelo Mourelos

7.-  María Chouza Otero & Carla Pedrouzo Castro

3.- Antía Outeiral Rodríguez & Nerrea Rodríguez Reguerio & Vanesa Sobradelo Mourelos

8.-  Antía Rodríguez Costas

4.- María Chouza Otero & Carla Pedrouzo Castro

9.-  Carlota Rial Ordóñez

5.- Christian Custodia Moreiras

10.- Sabela Gey Lesende

COMENTARIO

PERSONAXES

Na historia aparecen moitos personaxes. Como os definirías?

MIGUEL.

XOÁN

MARTIÑO

MAQUI.

ANA

MARTA

ABEL

PAULA

NAI DE MIGUEL.

O PAI DE MIGUEL.

BERNABÉ.

A PROFESORA DE LITERATURA.

REINA,

BRUTO,  

1.- Onde se desarrolla a historia?

 Que cidades se citan?

2 .-Como era a familia de Miguel?

3.- Como era a relación de Miguel co profesorado do IES?

E o seu resultado académico?

4.- Que reflexión fai sobre o número 3?

5.- Que sorpresa se levou un día cando ía de compras? Que promesa se fixo?

6.- En que lugar se reúnen os amigos?

7.- Miguel sofre una agresión física, por quen?

Que consecuencias trouxo? ?

De quen era familia o agresor?

Que consecuencias trouxo?

8.- Van p elexar pero farano con regras.

Cales son estas regras?

 Elabora unhas que fagan imposible pelexar.

9.- No texto unha das protagonistas a que grupo étnico pertence?

 Que sentimentos produce entre os membros da pandilla?

10.- Miguel, o protagonista da historia, descóbrenos una calidade, cal é?

11.- O curmán Abel ven vivir á casa de Miguel, cal é o motivo?

Que relación tén cos da Pandilla?

12.- Que destaca na forma de falar de Reina?

13.- Que películas aparecen no texto?

 Pon o nome dalgunha película que che gustaría volver a ver?

14.- Que tipo de música aparece no texto?

Cal é a túa preferida?

15.- Hai títulos que nos suxiren moito. O que ten o libro que colle Pablo, o amigo de Miguel, é un deses: Cuando la melancolía se transformó en papel. Escribe os cinco títulos que máis che gusten.

         Copia un texto narrativo

         Copia un texto descritivo

         Copia un diálogo ( 4 intervención mínimo)

Opinión persoal: 

          Gustoume                    Non me gustou                             Cambiaría