"ORBALLO DA MAÑÁ"

David D. Vázquez Álvarez  

Borja Pérez Vázquez

Yolanda Peneireiro Aido & Ainara Romero Alcalde

Lucas Tarrío Lijó

Yolanda Peneireiro Aido & Ainara Romero Alcalde

Javier Collazo Iglesias

Marta Eiras López

Judit Ríos Lorenzo & Xiyang Xu

Noemí Da Silva Vidal

Aida Barros Ces & Alba Vicente Muñiz

Bernal Muíños Rodríguez & Marcos Rial Lorenzo

Aida Barros Ces & Alba Vicente Muñiz

Ismael Vicente Martínez 

Alex Iglesias Ordóñez & Xabier Lojo Pouso

Bernal Muíños Rodríguez & Marcos Rial Lorenzo

Alex Iglesias Ordóñez & Xabier Lojo Pouso

Sara Tubío Ageitos & Nuria Tubío Ramos

 

COMENTARIO

 01.-  Quen son os protagonistas? Que outros personaxes aparecen

02.- En que estación do ano empeza? Que relata?

03.- En quen recae a sabiduría? Como aparece no texto?

04.- Que material de construción se emprega no lugar no que se sitúa esta historia? Como se elabora?

05.- Por que hai ledicia na aldea cando aparece a camioneta?

06.- Como reciben ao condutor?

07.- Como era a relación da familia da protagonista cos avós paternos e maternos?

08.- Como describe á nai?

     09.- De que maneira mostra o avó a súa ledicia pola chegada dos fillos?

     10.- Como se sente a protagonista na aldea? É o mesmo que o que senten os nenos maiores e os mozos?

     11.- Por que marcha a xente nova? Que pensa deste feito o avó Ismael?

12.- Que particularidade teñen as hortas? Cal é a razón?

13.- Á aldea chegan uns estranxeiros, como foi a súa chegada?

14.- Segundo a lenda como aparecen os oasis?

15.- Por que di o avó que os camelos son os mellores animais que Alá puxo na terra? Que produtos nos dan?

16.- Como clasifica o tío os desprezos que sofren os inmigrantes?

17.- A estancia dos estranxeiros que cambios producen na familia de Aisha?

18.- Cando se celebra o ramadán? Que obrigacións teñen os crentes?

19.- Durante a viaxe que fan cara á cidade, que explicacións lle dan á protagonista sobre o verdor do val que atravesan?

20.- Como se describe a cidade na que o tío prepara os papeis para voltar ao lugar de traballo?

21.- Nadia recibe unha carta, que lle conta Lisa?

22.- Que lle recomenda Ismael ao fillo cando marcha de novo?

23.- Mulai e Aisha falan sobre a emigración, que ven de malo e de bo?

24.- Como consegue Mulai os cartos para a viaxe?

25.- Como é a viaxe ata a praia?

26.- Mohamed é un veterano nos intentos de atravesar o Mediterráneo cara a Europa, que lles conta?

27.- Con que compara Nadia o mar?

28.- De que illas saen as barcas? Porque razón escollen escollen esta ruta marítima máis longa cá do estreito de Xibraltar?

29.- Que remedio lle dan a Aisha para o mareo?

30.- Como é a viaxe por mar?  Onde remata?

31.- De quen reciben axuda?

32.- Xa na península van vivir á casa do tío. Cal é o seu traballo? Que particularidade tén?

33.- Como son os primeiros días da Nadia na “nova terra”?

34.- Un compañeiro de Saíd recibe unta tunda. Cal foi o motivo?

35.- Cal foi o primeiro traballo de Mulai?

36.- Que comida aprende a facer Aisha? Que prefire comer Nair?

37.- Como é a nova escola? Que diferencia ten para Nadia coa do mestre Karim?

38.- Que comentario fai segundo o nacemento sexa dun neno ou dunha nena?

39.- Que di Mulai sobre a liberdade?

40.- Que sensacións tén Nadia cando empaqueta material escolar para o Sahara?

41.- Nadia recibe unha carta de Lisa, que lle conta?

42.- A morte do avó Ismael, que reaccións provoca na familia de Mulai?

43.- Como foi o reencontro entre Nadia e Lisa?

44.- Que fan ao remate do día?  Que sensacións teñen?

       

·         Copia Copia un texto narrativo

·         Copia un texto descritivo

·         Copia un diálogo ( 4 intervención mínimo)

Opinión persoal:

·         Gustoume...

·         Non me gustou...

·         Cambiaría ...