"PALABRAS DE AUGA"

Marcos Calveiro 

MOJA   Gloria Mirón Vicente & Sara Tubío Rial

NANE   Antía Outeiral Rodríguez & Nerea Rodríguez Regueiro

MBILI    Gloria Mirón Vicente & Sara Tubío Rial

TISA     Antía Outeiral Rodríguez & Nerea Rodríguez Regueiro

TATU    Sabela Gey Lesende & Irene Rey Piñeiro

KUMI    Irene Fernández Romero

NNE     Sabela Gey Lesende & Irene Rey Piñeiro

KUMI na MOJA   Jairo Aido Piñeiro & Vanesa Sobradelo Mourelos

TANO    María Chouza Otero & Carla Pedrouzo Castro

             Noemí Ríos Lorenzo

KUMI na MBILI    Jairo Aido Piñeiro & Vanesa Sobradelo Mourelos

SITA     Christián Custodia Moreiras & Gabriel Figueira Núñez

           María Chouza Otero & Carla Pedrouzo Castro

KUMI na TATU      Lía Figueiras Vicente

SABA   Christián Custodia Moreiras & Gabriel Figueira Núñez

 

COMENTARIO

 

         O clan dos Wakati, da tribu dos Kimba levan moitos días coas súas noites de andaina

 1.- Quen son os protagonistas da historia?

 2.- Onde se desenrola a acción?

 3.- Que lles chama a atención aos rapaces?

Como reaccionan os adultos ante o seu comportamento?

 4.- Que representa na tribo una lanza cravada no chan? Que utilidade teñen agora?

 5.- Por que a xente se despraza dun lugar a outro? Cal era a terra dos seus devanceiros? Cara a onde camiñan?

 6.- Que animais aparecen no relato?

 7.- Como eran os ollos de Mkebe?

 8.- Amadou pensa que se pai o culpa algo, de que?

 11.- Como aparece no relato sungusungu mkubwa?

13.- Como estaba ordenada a aldea? Que material se empregaba nas construcións?

14.- Nun dos días, durante a comida, que fai Amadou? Como reacciona a nai?

15.- Unhas das veces que Suki e Amadou van buscar auga falan sobre a nai de Amadou, que lle di Suki?

16.- Nas épocas de carestía, como se conseguía o gran? De que se alimentaba a tribu?

17.- Que lección recibe Amadou no formigueiro?

21.- Amadou vai co pai de caza, como descobre este que está preto un animal?

22.- Como foi o regreso a aldea?

26.- Pasa o  tempo e Mkebe non sabe que dicirlle á xente, cantos días levaban nese asentamento?, que decide?

27- Suki quere axudar a Mkebe mais ten un incidente, que pasa?

28.- Cando Mkebe  volve xunta aos demais membros do clan pregunta que pasou na súa ausencia, Amadou cóntalle que lle berrou a Suki, que encontran cando saen na súa busca?

29.- Que razón dá Mkebe para quedar nese territorio?

30.- Como reacciona a xente ante a chuvia?

31.- Que efecto produce a auga?

No relato que estamos a ler hai unha anacronía,  a ordenación temporal da historia e a do texto non coincide. Aquí encontramos un salto da historia ao pasado, unha analepse.

9.- Un día, como tantos outros, os rapaces van buscar auga ao manancial, que descobren?

10.- Que consecuencias tivo ese descubrimento para a aldea?

12.- Que lle deu Jala a Numba cando marchou? Con que intención o fixo?

18.- Ngugi e Numba van mirar a que se debe o fume que ven ao lonxe, que descubriron?

19.- Que lle pasou a Numba? Como volveu Ngugi ao poboado?  

20.-Como era a representación da xente nas xuntanzas do poboado? Como se pedía a palabra nas asembleas? Como rematou?  

23- Ngugi promételle a Jala que ía buscar a Numba, que fai Amadou?

24.- Que descubriron pai e fillo? Que secreto gardarán?

25.- Como foi o encontro dos dous irmáns?

Queremos saber...

A-     Que son os nenos-soldados?

B-     En que lugares se deu/dá esta realidade?

C-     Que serían as "pedras negras" que aparecen no relato?

D-     Coñeces algunha película, novela… que trate este tema?

 

·         Copia un texto narrativo

·         Copia un texto descritivo

·         Copia un diálogo ( 4 intervención mínimo)

Opinión persoal:

·         Gustoume...

·         Non me gustou...

·         Cambiaría ...