O MISTERIO DAS BADALADAS

Xabier P. Docampo

1.- O reloxo novo de Eiranova

Irene Conde Arcos & Sara Tubío Rial

 5.- As novas de Eiranova

Antía Outeiral Rodríguez

2.- A primeira mensaxe

Irene Conde Arcos & Sara Tubío Rial

6.- Garabatos

Nazaret Costas Campaña & Aitana Galbán Abuín

3.- O labirinto

Nazaret Costas Campaña & Irene Fernández Romero

7.- Unha longa conversa á hora da merenda

Antía Outeiral Rodríguez

4.- Unha mensaxe complicada 

Alba Comojo Díaz

Post-Sriptum

 

A.- Quen son os protagonistas des historia

    -Principais

   -Secundarios

 1.- En Eiranova hai algo novo, que é?

Onde está instalado?

Como se comunica á xente dos arredores que a colocación está rematada?

 2.- Ás doce da noite sucede algo que chama a atención dos veciños, que é?

Como está cada uns dos protagonistas?

 3.- Algúns rapaces querían saber a razón da anomalía, a onde van?

Como desde este sitio non descubriron nada cara a onde se dirixen? Que lles pasou alí?  

4.-  No recreo xuntáronse os rapaces, que comentaron?

Que comentou o reloxeiro sobre o suceso?  

5.- Que descubriu Cristina nun dos libros que collera na biblioteca?

Onde se supón que se agochara o “descoñecido” da igrexa?

Que dedución fan os rapaces a partir da mensaxe?

Onde van  realizar a xuntanza?

 Que solución  van propondo para a mensaxe recibida?  

6.- Os rapaces xúntanse na casa de Cristina e deciden seguir investigando, cara a onde se dirixen?

Ao chegar ao adro, con quen se encontran? Que deciden facer?

A que conclusión chegan?

Seguen camiño do río e alí separáranse, que fan?

Cando volven ao lugar no que deixaran as bicicletas, que encontran?

Que interpretación fan?

Á noitiña moitos veciños foron ata a igrexa, como se apostaron?

Cantas badaladas deu o reloxo?

Que pasou no campanario?

7.- Despois dos acontecementos da noite anterior, que decidiron facer os rapaces?

Que encontraron no alpendre?

Por que deciden ir falar co mestre? Que lles di?

Que é un poema “nonsense”?

Na rebotica de don Anxo están a botar unha parrafada, quen son os que están presentas? De que falan?

Cando os rapaces se xuntan de novo están desanimados porque non descubriran nada, mais Elisa, de súpeto, pregunta……?

A que resultado chegaron?

 

8.- Quen publicaba “As novas de Eiranova”?

Como se financiaba?

Os rapaces esperan impacientes o novo número da publicación, que descobren?

Como se encargaban os anuncios no xornal?

Os rapaces van cara ao muíño, como era o camiño?

Que encontraron alí?

9.- Ao día seguinte volven ao muíño e encontran unha nova pista, que di? Como lograron descifrala?

Que decidiron facer os rapaces?

Onde encontraron unha nova mensaxe?

 10.- O cinco amigos reciben unha invitación para entrar nunha casa, que ven pola fiestra no interior?

Quen os recibe?

Por que os escolleu a eles?

Como fixo para que o reloxo dera trece badaladas ás doce na noite?

11.- Cando os rapaces pensaban que tiñan resolto o misterio e esperaban que o reloxo dera doce badaladas, esa noite , cantas deu? Por que?

 B.- Durante a súa aventura, os rapaces descubrirán que o río se está a converter nun vertedoiro e parecen dispostos a tomar medidas para recuperalo nun futuro próximo. Que cres que deberían facer? Pensa en tres posibles iniciativas que a cuadrilla podería levar a cabo para conseguir que o río volva ao seu estado orixinal.  

C- A Cristina gústalle moito ler, en especial os libros de Álvaro Cunqueiro. Busca información sobre este autor, escribe un breve resumo da súa biografía, un listaxe dos seus títulos máis destacados e inclúe unha imaxe do autor.

 D.- O xuíz explícalles aos mozos que conviviu con dúas nenas ás cales lles escribía contos e poemas.

Fai uso da túa imaxinación e escribe un conto para Leonor e Dora, como facía o xuíz

E.- Os protagonistas desta historia aprenden que o xuíz, un ancián, é unha persoa interesante e que ten moitas cousas que contarlles. Fala cun dos teus avós, con veciños ou outros anciáns da túa contorna e pídelles que che conten algunha anécdota de cando eran raparigos. Resúmea aquí.

 F.- No texto apúntanse outros títulos moi interesantes como Xente de aquí e de acola  ou Alicia no País das marabillas.

Quen son os autores destas obras?

Escribe outros títulos destes escritores.

 

 

·         O Copia un texto narrativo

·         Copia un texto descritivo

·         Copia un diálogo ( 4 intervención mínimo)

Opinión persoal:

Gustoume / Non me gustou  

Cambiaría: