CELTAS SEN FILTRO

 

 

       Doce do mediodía. Praza do Obradoiro... Unha historia na que se mesturan peregrinos, xornalistas, esmoleiros..... e o licor café.