17 de maio de 2015. 

Dνa das Letras Galegas

XOSΙ FERNANDO FILGUEIRA VALVERDE

 

O 17 de maio conmemoramos o dνa das Letras Galegas, por que foi elexida esta data?: ....................................................................................................................................................

Quen propuxo esta data ..........................................   ....................................................   .................................................

Que Instituciσn organiza as actividades .......................................................

O personaxe escollido que condiciσns reϊne: ...................................................................................................................................................................................................................

Houbo algϊn ano no que algunha destas condiciσn non se cumprira?:   .................................................................................................................................................

No 17 de maio de 2015, recordamos a ................................................................................................................................................................

Naceu en …………………………. No ano ………………….

Estudou ……………………………………………………………..

Foi profesor en  …………………………………. ..........................    .............................

Participou na fundaciσn de  …………………………… ……………………..….

Foi Concelleiro e Alcalde en   ……………………

Foi director do Instiruto de ………………….

Na Xunta de Galicia desempeρou o cargo de    ............................…………………….

Publicou   ……………………………………

En Rianxo colaborou coa revista ..................................................................  nos anos ..........................................