VOLVERÁS, GOLFIÑO

Andrea Maceiras

Libroforum

1.- Iris Hull

Sara Ordóñez Arias & Paloma Sobradelo Mosquera

10.- Algas na gorxa

2.- A luz de Cabo Vilán

Sara Ordóñez Arias & Paloma Sobradelo Mosquera

11.- Sombras no faro

Silvia Casal Lodeiros

3.-A Costa da Morte

Sara Ordóñez Arias & Paloma Sobradelo Mosquera

12.- O son das badaladas

Ana María Figueira Núñez

4.- Unha chave dourada

Laura Fernández Dieste & Silvia Rial Fachado

Alba Cespón Santamaría & Paula Sobradelo Dopazo

13.- Dúas campás para unha igrexa

Miguel Otero González & Ramón Romero Muñiz

5.- O misterio de T. Lang

Laura Fernández Dieste & Silvia Rial Fachado

Alba Cespón Santamaría & Paula Sobradelo Dopazo

14.- Un pouso de negrura

Miguel Otero González & Ramón Romero Muñiz

6.- HMS SERPENT

Laura Fernández Dieste & Silvia Rial Fachado

15.- Segredos submarinos

Lorena García Ferreirós

7.- A maldición do meu nome

Diego Mirón Vicente

16.- O cemiterio dos ingleses

Iván Fernández Quintáns & Borja Silva Martínez

8.- Contos para durmir os nenos

Rebeca Ríos Tarela

17.- Volverás golfiño

Nagore Ordóñez Freire

Iván Fernández Quintáns & Borja Silva Martínez

9.- Mascarón de proa

Luís Miguel Ramos Silva

 

1.- Iris Hull

-Onde estaba escrito o nome de Iris Hull?

-Onde se atopaba ese obxecto?

-Como descubriu o secreto do avó?

2.- A luz de cabo Vilán

-Na casa dos avós a nai recupera unha afección, cal é?

-En que lugar lle gusta realizala?

-De que falan a nai mais Iris?

-A onde van ir a próxima vez?

-Que pensa Iris mentres vai para a casa do avó?

3.- A costa da Morte

-Como foi o reencontro entre Iris e o avó?

-Onde estaba a casa?

-Cal foi a súa profesión?

-Por que se preocupa Iris pola nai?

4.- Unha chave dourada

-Como descubriu a chave?

-Como reaccionou Breixo?

-Que merenda especial lles tiña preparado o avó?

5.-O misterio de T.Lang

-Que usaba para recorrer a zona?

-Que sitios visitou?

-Como era o faiado?

-Que sensación tivo Iris o ler un nome?

-Por que tivo que baixar?

 6.-HMS SERPENT

-Como pasou Iris a noite?

-Que descubriu no debuxo de súa nai?

-O avó fala do Prestige, que pasou con este barco?

-Hai unha zona de Galicia que se coñece co nome da “Costa da Morte”, a que se debe este nome.

-Que zona comprende?

-As súas vilas máis importantes son…

-En moitas zonas “escóitanse” campás os días de tormenta, que pasa na Punta do Boi.

7.- A maldición do meu nome

-Iris esperta de noite, a onde vai?

-Que pesadelo ten?

-Onde esperta? Con quen fala?

8.- Contos para durmir os nenos

-Que descobre na Biblioteca do avó?

-Era de noite cando os pais de Iris e Breixo regresan á casa, que lle amosa Iris a súa nai?

-De que se entera?

9.- Mascarón de proa

-A nai de Iris ten que levar ao avó ao médico, para que aproveita Iris a ausencia da familia?

-Que lle pasa na praia do Trece?

-Cando volve da praia, a onde vai?

-Que lle conta Elvira da familia do avó e dos naufraxios?

-Que un mascarón dun barco? Viches ou coñeces algún?

 

10.- Algas na gorxa

-Como se encontra  de novo con Thomas Lang? Que lle reprocha?

-Que lle comunica Thomas Lang?

-Que novas hai sobre o IRIS HULL?

 11.- Sombras no faro

-Iris volve ao Cabo Vilán, que descobre da familia de Thomas?

12.- O son das badaladas

-Na mente de Iris aparecen unha serie de imaxes, de que forma se producen?

-Que lle conta Thomas?

-Elvira visita a casa do avó de Iris, cal era o motivo?

-Para que empregaban as campás nos barcos?

-Que era o City of Agra? Que lle pasou?

13.- Dúas campás para una igrexa

-Iris, o avó mais Elvira visitan unha igrexa, de que se entera?

-Con quen fala iris despois da misa? Que lle conta?

-Que descobre Iris desde o dique?

- Quen  era Man? Que se conserva del?

14.- Un pouso de negrura

-Iris vai ata a praia do Trece onde se encontra con Thomas,  que había na area?

-Que se pregunta Thomas?

-Que significado lle dá Iris ao baúl?

-Que lle pregunta a nai de iris ao pai esa noite?

15.- Segredos submarinos

-Unha mañá, na que Iris estaba traballando coa nai no xardín, vaina buscar o avó, con que intención?

-Con quen se encontra no peirao?  Que fan?

-Na bodega do barco hai un obxecto, que descobren nel?

-Aparece Thomas e coñece novas do seu irmán, de que maneira o fai?

-Que referancia hai ao HMS no álbum do avó?

16.- O cemiterio dos ingleses

-Onde está situado?

-Cal é a súa función?

-Iris fala con Antón, un amigo do avó e de Elvira, que lle conta do cemiterio?

-Thomas encontra unha explicación á súa permanencia naquela zona, cal é a razón?

17.- Volverás, Golfiño

-Iris regresa ao Instituto, que estudos fixo.?

-Anos despois, con quen se reencontra?

-Unha noite Iris volve á praia do Trece, cal é o motivo?

-Moitas veces as desgrazas fan que se cambien determinadas normas:

-Que pasou despois do naufraxio do HMS Serpent? E do Prestige?

-Coñeces outros cambios da normativa despois dun accidente?

-Que faros existen na actualidade na "Costa da Morte"?

-Cal está situado máis ao occidente  de Galicia?´E da Península Ibérica?

-Oíches falar dalgún naufraxio na Ría de Arousa?