MIÑA QUERIDA SHEREZADE

Andrea Maceiras

1.- Este non é o final

Sara Ordóñez Arias & Nagore Ordóñez Freire & Paloma Sobradelo Mosquera

 9.- Xuventude

Nagore Ordóñez Freire

2.- Nacemento

Sara Ordóñez Arias & Nagore Ordóñez Freire & Paloma Sobradelo Mosquera

10.- As mans da santiña

Miguel Otero González & Ramón Romero Muñiz

3.- Primeiros pasos

Sara Ordóñez Arias & Nagore Ordóñez Freire & Paloma Sobradelo Mosquera

11.- A cor dos gravados

Miguel Otero González & Ramón Romero Muñiz

4.- Un libro inexperto

Sara Ordóñez Arias & Nagore Ordóñez Freire & Paloma Sobradelo Mosquera

12.- Días de despedida

Lorena García Ferreirós

5.- Cicatrices de amor

Diego Mirón Vicente

13.- A enfermidade dos libros abandonados

Silvia Casal Lodeiros

6.- Mensaxeiro

Laura Fernández Dieste & Silvia Rial Fachado

14.- Madurez

Adriana Romero Blanco

Rebeca Ríos Tarela

7.- Novos rumbos

Laura Fernández Dieste & Silvia Rial Fachado

15.- O mal dos libros acurrunchados

Adriana Romero Blanco

8.- Contos ao amor dunha lareira

Nicolás Calvo Patiño

16.- Vellez

1.- Quen conta a historia? Como se sente?

  2.- Por que non poden chorar os libros?

  3.- Que necesitan os libros para poder vivir?

  4.- Como e onde nace este libro?

  5.- A que colección pertence?

  6.- Que particularidade ten a editorial de Saturnino Calleja?

  7.- Cal foi o primeiro destino do libro?

  8.- Que lle chamou a atención?

  9.- Para que se comprou o libro? Cal foi o motivo dunha lectura non prevista?

10.- Que é unha “habanera”?

11.- Que viaxe se describe?

12.- Como se encontraba Leopoldo durante a viaxe? Que o facía encontrarse mellor?

13.- Que transformación  sufriu Leopoldo de Valdés ao chegar a destino?

14.- Cara a onde se dirixiu? Con quen se encontrou?

15.- De que falaron Leopoldo de Valdés e a súa sobriña?

16.- En que compara a Sherezade con Elisa?

17 .- Que botaba de menos Simbad?

18.- Sherezade descobre que algo lle pasa a Elisa, que era?

19.- Leopoldo de Valdés fíxolle un encargo a Elisa, de que trataba?

20.- Que pasou co libro? Quen o encontrou? Que fixo?

21.- Cando o libro o recibe Elisa,fai unha nova función, cal é?

22.- Como remata a historia entre Elisa e Anselmo?

23.- Como chegou Anselmo a América?

24.- Como eran as condicións no seu traballo?

25.- No Centro Galego os emigrantes cantan unha canción, cal é? Mais este feito non podía facerse pola época en que se situa a historia, cal é o motivo?

26.- Que feito fai que a vida de Anselmo sufra un cambio?

27.- Aparece unha familia de empresarios, por que se caracterizan?

28.- Que relación tivo este apelido con Rianxo?

29.-  A que cidade galega volve ? Como se describe?

30.-  Anselmo volve á casa familiar, como a encontra?

31.- Na aldea recupera algo que deixara ao marchar para A Habana, que fixo?

32.- Marcha de novo, cal é o seu novo destino? En que vai traballar?

33.- A muller de Anselmo enferma, como é o seu tratamento?

34.-  Que regalo lle fai Anselmo para os fillos do médico? Como reciben estes o obsequio?

35.- Como era espertada Cecilia/Icía pola mañá?

36.- Como era a vida de Cecilia?

37.- Por que non había ovos na súa casa?

38.- Un dos contos que se len é o de Ali Babá, que pensa Cecilia?

39.- Cecilia bota de menos algo? Con que relaciona a súa ausencia?  

40.- Para consolarse, que fai no libro? Como reaccionan os personaxes

41.- Un domingo Cecilia vai buscar os ovos ao galiñeiro, con quen se atopa alí? Como se encontraba?

42.- Tamén fai un descubrimento sobre o físico do seu amigo, cal é? A que atribuía a xente  esa “característica”?

43.- Que decisión toman? Con que argumento convence Cecilia á cociñeira?

44.- Que lle comenta Álvaro a Cecilia?

45.- Un día Xosé sorprende a todos, con que feito?

46.- Cecilia vai a Santiago de Compostela convidada pola seu irmán, que cambio se produciu na súa vida?

47.- Con vinte e dous  anos Cecilia volve á casa familiar, que proxectos ten? Con que situación se encontra?

48.- Cal é a situación política e social neses anos? Que consecuencias tivo para a familia de Cecilia?

49.-:  … algúns grandes homes que fixeron o mesmo camiño: Castelao, Rafael Dieste, Luís Seoane…(páx. 105)  Que significado ten?

50.- Celso Emilio Ferreiro fala da “Longa noite de Pedra”, a que se refire? Que consecuencias tivo esa época para “algúns  libros?

51.- Que visitantes tivo neses anos a casa da familia de Cecilia? Que accidente pasou?

52.- No 1978 a casa abandonada ten unha visita, cal era o seu fin?

53.- Un dos visitantes recolle un libro, por que o fai? Cal é a súa intención?

54.- Que pasou con Carlos e Luís, un dos seus netos?

55.- O libro está a incómodo na casa de Carlos, que cousas positivas ve e que bota de menos? Que esperanza tiña?

56 .- Carlos morre e a súa familia decide vender a súa colección, con que fin o fan?

57.-  O libro protagonista da historia ten un novo lector, quen é? Cal é o seu destino final?

58.- Que é unha librería Virtual?

       Un “ex libris”?

59.- Shrezade é a protagonista dun libro de relatos, titulado…… da cultura................

60.- Cal é o motivo de que haxa unha historia nova cada noite que se remata na seguinte?

61.- Que personaxes do libro nos van contando a historia que estamos a ler?

62.- Que relatos do libro foron levados ao cine, series de tv…

63.- Cita algúns monumentos desta cultura que se conserven en cidades da Península Ibérica?

 64.- No 1991, no “Día das Letras Galegas”, recordamos a …………..  que escribiu un libro con un dos personaxes desta historia, “Se o ………………………………..”. Escribe outras obras deste autor.

 

·         O Copia un texto narrativo

·         Copia un texto descritivo

·         Copia un diálogo ( 4 intervención mínimo)

Opinión persoal:

Gustoume / Non me gustou  

Cambiaría: