O VELENO DA RISA.

UN MISTERIO PARA TINTIMÁN EN LUGO  

Santiago Juareguízar

Romanos con túnicas e móbiles  

Antía Outeiral Rodríguez & Jairo Aido Piñeiro

Un tropezo que me abriu as portas do amor de par en par  

Judit Ríos Lorenzo & Tamara Pardal Lustres

Un concerto nada armónico  

Antía Outeiral Rodríguez & Jairo Aido Piñeiro

Unha sombra estraña atravesa o museo provincial  

Judit Ríos Lorenzo & Tamara Pardal Lustres

Lugo foi un convento  

Natalia Galbán Castro Mar Túbío Méndez

Encararse un Director Xeral de Patrimonio é unha experiencia que non vos recomendo  

Brais Rial Figueira

Os males semellan peores se se che aparecen nunha pantalla xigante  

Natalia Galbán Castro Mar Túbío Méndez

Mira atrás de cando en vez porque sempre hai alguén que segue os teus pasos  

Carla Pedrouzo Castro

En Lugo todo leva nome romano, mesmo os hospitais  

Irene Conde Arcos &  Sara Tubío Rial

Un paseo polas nubes  

Gabriel Figueira Nuñez

Os corredores son espazos para correr  

Irene Conde Arcos &  Sara Tubío Rial

Un zapato enmudecedor  

Alba Comojo Díaz & Fátima Figueira Galbán

Os grandes reporteiros tamén sufrimos pequenos fracasos  

Irene Fernández Romero

Unha curva na muralla romana  

Alba Comojo Díaz & Fátima Figueira Galbán

 

        

1.-  -Que característica ten a vivenda do protagonista?

     -Quen é o señor “Grozni”?

            -  Os protagonistas teñen previsto unha viaxe a unha cidade antiga, cal é motivo desa viaxe?

           - Que son ten a bucina do coche no que se trasladan?

         -Que motiva que se interrumpan as actividades que se celebraban?

2.-   -Como estaba ordenado o cuarto de Tintimán?

             - Que acostumaba a facer Mónica?

            - Como se enteira Ariadna da voda de Tintimán? Que definición fai de D. Anxo?

     -Costumes de do Director do xornal?

     - Que lle bota en cara a Tintimán?

3.-   Tintimán vai á casa de súa nai, que está facendo Anselmo?

          --   Para que busca Tintimán ao seu padrasto?

     -Como se fundou a cidade na que houbo unha traxedia? Cando se dirixe a ela para investigar, a onde vai?

     -Tintimán recibe unha “invitación” para ir ao Concello, como se traslada?

4.- -O Rexedor ten unha estraña cita, en que lugar se produce? Cal era a función dese lugar antes de ser a sede do M.I.H.L.?

           - Para que chamou o Alcalde a Tintimán?

          No solo hai unhas vieiras, cal era o seu significado?

          -  Que pasou dentro no M.I.H.L.?

5.-   -Onde espertou Tintimán?

       -Que lles conta o médico que os atende?

        -O Alcalde ten unha visita, como reacciona Tintimán ante o que el considera para chamar a atención?

6.-    -Como logrou Tintimán saír do Hospital?

        -O periodista volve á vivenda que lle deixaron en Lugo, con que intención sae ao balcón?

        -Mentres fala con Anselmo, de que é testemuña? Que consecuencias lle trouxo?

        -De novo en Santiago, como encontra a Mónica? Que piropos lle di?

7.-   Como define o olor da redacción do xornal?

        -Que reproches recibe?

             -Mónica ten un blog monotemático, sobre que escribía?

             -Que decepción sofre Tintimán con don Anxo.?

             -que conversa ten coa nai?

8.-          -Como escribe a estación de autobuses da vila romana?

                -Que desculpa lle dá a Mónica?

                -Tintimán ten unha nova cita co Alcalde, onde se celebra? Por que se escolle ese lugar?

                -Patricia, a sobriña do alcalde, acompaña ao reporteiro, de que maneira este a convence para que o axude?

                -Cando se contra co Alcalde comete un erro na interpretación, que pensa?

                -Que lle comunica a primeira autoridade da cidade?

                -Lugo está padecendo unha situación moi estraña, que intercambio lle proṕon ao Alcalde o misterioso personaxe?

9.-          -Despois daquel acordo tan especial co Alcalde, que fai Tintimán?

                -Que lle recrimina Mónica?

                -Que pasou no Museo?

                -O reporteiro é descuberto, como logra escapar?

     -Que había no claustro?

10.-        -Con quen se encontran o xornalista e o Alcalde?

                -De que asunto tratan?

11.-         Unha nova entrevista co Alcalde. A que acordos chegan?

               Tintimán vai a unha cita, na rúa colle unhas flores e... que sorpresa leva.

12.-        No texto fai referancia ao ano 1775, que pasou ese ano?

              -Que consecuencias tivo?

             Nos tellados da catedral sacramntal hai un encontro entre dous dos protagonistas da historia, como remata?

13.-       O misterio dáse por rematado e hai a entrega de condecoracións, cantas se entregan e a quen?

14.-       -Quen reultou ser o home da máscara?

             - Por que coñecía o noso heroe ao home da máscara?

             - Con que intencións buscaba os panos da muralla lucense?

              -Que pasou coa condecoración?

 

Escribe os nomes, expresións romanas... que aparecen no texto.

No historia hai diversas referencias a Mitra, por que se cita este nome?