Índice

    Rebeca Sandiás Figueira        Sergio Buela Fungueiriño   

Fátima Pérez Piñeiro & Alejandra Refojo Otero & Sara Sumay Rial    

 

Rebeca Sandiás Figueira

   

      O sarxento Gamallo chamoulle ó comisario García por teléfono dicíndolle que na Catedral de Santiago de Compostela hai un forte barullo

  

     Comunicoulle que acudira alí na compaña da garda de seguridade

  

     Despois de medianoite saíu unha música melodiosa interpretada polos vintecatro anciáns do Pórtico da Gloria

  

    A estatua do mestre Máteo,  que estaba axeonllado no mesmo pé do parteluz, abriu os ollos e foi avivecendo de vagar...

 

    Ata que un día o sarxento Gamallo decide ir á catedral a gravar aquilo

   

      “ O mestre Máteo quere facer o “Camiño de Santiago” para cumprir a promesa que fixera e ata ese momento non cumprira”

 Sergio Buela Fungueiriño

         

                O   sarxento Gamallo chegou á casa do comisario con moita présa. O comisario abriulle e falaron

O sarxento contoulle que as estatuas da catedral fixeran un barullo e o comisario berrou

 

       O mestre Máteo ía peregrinar a Santiago como prometera en vida . O anxo trompeteiro quería acompañalo

                                            O anxo trompeteiro logrou convencer ó mestre Máteo de que o deixase acompañalo na viaxe desde o Cebreiro        

              O sarxento Gamallo viu unha sombra negra con pés de cabalo e marchou correndo da Catedral

                 

     Cando o sarxento acabou de falar o comisario riuse, deulle unha palmada na espalda e marchou