Índice

Ángel Gabriel  Muñiz Guaramata 

Ramón Batalla  Sóñora & Moisés Campaña Vilanova & Lucas Garrido Martínez & Pablo Vigo Figueira                                

 

A parella entrou, o home era máis vello cá muller. Esta traia unha cinta de vídeo na man. O momisario García mondounos sentar.

A muller empezou a recordar o que viron

O Comisario marchaba e a muller recordoulle que non viran o vídeo e premeu un botón

Na pantalla non se vía a ninguén. O comisario acompañou á parella ata a porta. O policía da porta comunica que....

O comisario mandou que entrase. Sentaron e o piloto comenzou a falar......

O piloto aterrou nun campo de fútbol e seguiu ó Mestre Mateo

O piloto non viu nada máis. Cando marchaba o comisario García recibiu unha chamada por teléfono do seu compa- ñeiro de promoción o comisario de Lugo

Ángel Gabriel  Muñiz Guaramata 

             Unha parella de Turistas tratan de explicar un acontecemento anormal pero son tomados por bobos

 

         Gravaron os feitos, pero as imaxes desapareceron da súa cámara de vídeo. Ó non ter probas son epulsados da comisaría

 

  

      Pouco despois entra un piloto de hilocóptero que acaba de aterrare conta unha experiencia parecida, o que fai dubidar ó comisario

 

   

 

          Sen embargo o comisario pasa do asunto e cando xa marchaba..

 

..