Índice

 Estefanía Freiría Laíño  &  Lidia Romero Iglesias 

  O comisario mailo sarxento estaban interrogando ó abade e ó prior. Só puido falar o prior, xa que o abade estaba convalescente dunha grave enfermidade

   O prior e o abade contaron todo o sucedido ó comisario e ó sarxento

  O abade estaba falando co mestre Mateo. De súpeto sufriu un ataque e morreu

O .  Cando o comisario e o sarxento se dispuñan a partir, encontraron o coche coas rodas pinchadas polo que voltaron ó mosteiro  

     Xa era tarde e o comisario e o sarxento quedaron a pasar a noite na hospería do mosteiro

 O

    Pola noite petaron varias veces na porta da cela na que durmía o comisario García

 

          O comisario abriu a porta,e encontrouse cun frade que dixo chamarse Ansalmo:

       -O home que fai pasarse polo mestre Mateo e a estatua que falta na catedral  son os mesmos. As rodas do coche non estaban pinchadas senón desinfladas.- dixo o tal Anselmo

 

 

      Ó día seguinte o comisario foi pagar a estancia del e máis a do sarxento

 

   O comisario despediuse en recepción e díxolle ó fraile que estaba alí que lle dera as gracias ó pai Anselmo. Pero o fraile díxolle que non había ninguén que se chamara Anselmo

         Logo de despedirse, colleron o coche e voltaron para Santiago