Índice

Vanesa Rubio Tubío        Cristina Alonso Tubío

Adriana Díaz Pedreira

 

    O sarxento Gamallo, coma se tivese algún medo inconfesable, non paraba de examinar a escultura coas punta dos dedos

   

    Daquela o comisario García marchou correndo ata a estatua orante do mestre Mateo

 

   Meteron de contado a estatua no coche entre laios que cada un achacaba ó outro Gloria

 

  O comisario García deu un volantazo no coche e tras un pequeno derrape aparcou na beira da estrada.

  Os dous policías botáronse fóra do coche e abriron as catro portas

 

  O Mestre Máteo abalanzouse a tapar ó anxo coa súa capa

   

  Este, agarrando nun mando ó afamado escultor, ergueuse no aire

 

      Os contratempos da deten- ción do mestre Máteo e a eter- nidade do anxo trompeteiro fo- ron recompensados coa visita da cidade de Lugo

  Seguindo o curso do Miño, recreaba anécdotas dalgún día de pesca ou aventuras en barca.

      O mestre Máteo e o anxo trompeteiro proeguiron o cami- ño ata Santiago de Compostela

Vanesa Rubio Tubío

 Cristina Alonso Tubío